GYAKORI KÉRDÉSEK

 

K: Minek a rövidítése a KKGF?
V: Kedvezményes Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás.

K: Hogyan tudom megkötni a KKGF-et?
V: Első lépésként kérjük tanulmányozza át a JÁRMŰVEK/KATEGÓRIÁK menüpontot. Amennyiben járműve megfelel valamelyik kategóriának, akkor a MINŐSÍTÉS/ SZERZŐDÉSKÖTÉS menüpont tájékoztatása alapján kell eljárnia. A járműre kérhet előzetes vizsgálatot, melyből megtudhatja, hogy alkalmas-e KKGF-re, ennek során el kell küldenie a jármű fényképeit (jellemző nézetek: bal első, jobb első, bal hátsó, jobb hátsó, teljes nézet, utastér, műszerfal, csomagtér, motortér, km óra, alvázszám, vázszám, típus tábla stb.) E-mail: info@kedvezmenyesbiztositas.hu 
A szükséges kitöltendő nyomtatványokat és tennivalókat a válasz e-mailben csatoljuk, vagy letölthetők innen a honlapról: regiszter lap, kockázatértékelő lap, tulajdonosi pótlap (üzembentartó esetében) A részünkre küldött anyagot e-mailben, csatolt fájlokkal kiegészítve szíveskedjék megküldeni.

K: Mely esetekben köthetem meg a KKGF-et?
V: Hasonlóan a "normál használati módú" GFB-hez a "veterán használati módú" KKGF-et is évforduló esetén lehet megkötni. Természetesen évközben is lehet szerződést kötni, de csak frissen vásárolt, üzembe adott, vagy forgalomba helyezett járművekre.

K: Hány járműre köthető egyidejűleg KKGF?
V: Nincs semmilyen számbeli korlátozás, így járműgyűjtőknek ideális biztosítási forma.

K: Ha KKGF-et kötök, kell-e hoznom kártörténeti igazolást az előző biztosítómtól?

V: Nem feltétlenül. A biztosítók a szerződés előzményét (biztosítási előzményt) a KKNYR (Központi Kötvény Nyilvántartó Rendszer) adata alapján viszik fel az új szerződésre. Ehhez a szerződőnek kell adatot szolgáltatnia az új biztosítás megkötése alkalmával. Előzmény biztosító neve, szerződésszám, KKNYR szám, B/M besorolás, megszűnés dátuma. Ennek hiányában az új szerződés A0 fokzatban indulhat.

K: Mi lesz a bónuszommal, ha KKGF-et kötök?
V: Amennyiben a jármű KKGF szerint van biztosítva, a meglévő bonus/malus fokozatát ugyanúgy átviheti az új szerződésre. A bonus/malus fokozat/besorolás megmarad, így ha a járműre vonatkozó KKGF szerződés érdekmúlással szűnik meg, és a szerződő nem okozott kárt, akkor részére a szerződés adatai a megfelelő B/M fokozattal kiadhatók. Másik normál GFB-vel rendelkező járműre a bonus/malus fokozat a következő esetekben vihető át: törlés érdekmúlással (eladás, végleg kivonás) A bonus/malus fokozat folyamatos díjfizetésű KKGF szerződés esetében két éven túl is megőrizhető. (csak akkor vész el, ha a szerződő két éven túl nem rendelkezik folyamatos díjfizetésű szerződéssel az adott jármű kategóriában)
A 2021.01.01.-től érvényes B/M táblázat megtekinthető a DÍJTÁBLÁK menüpontban.

K: Milyen minősítést kap a járművem, ha alkalmas a KKGF-re?

V: A minősítés során - az MNHJR minősítési szabályai szerint - azt vizsgáljuk, hogy a jármű illetve a tulajdonos alkalmas és javasolt-e KKGF kötésre, vagy sem. A szempontok olvashatók a KIK VAGYUNK/MI A KKGF? és a JÁRMŰVEK/KATEGÓRIÁK pontban. Az MNHJR elbírálás során a jármű műszaki jellemzői és a tulajdonosi használat vizsgálata során - a biztosító(k) alaptevékenységéhez kapcsolódó - előzetes kockázatelemzést, kockázat elbírálást végzünk a regiszter tagok megbízása alapján. A feltételek a különböző társaságok esetében eltérőek lehetnek. Így az MNHJR regiszter tagság, és jármű elbírálás (minősítés) kizárólag a minősítésünket elfogadó biztosítótársaság(ok)nál történő KKGF szerződéskötésre alkalmas. (Tehát gépjármű adó alóli mentességre például nem.)

K: Mit tegyek ha van MMB minősítésem?
V: Muzeális Jellegű Jármű Minősítést kizárólag a Muzeális Minősítő Bizottság által szemlézett járművek kaphatnak, amelyek naptári évet megelőző évben betöltötték a 30 évet. (A Bizottság tagjai: Magyar Autóklub, Közlekedési Múzeum, Magyar Veteránjárművesek Autonóm Muzeális Szövetsége. A Nemzeti Közlekedési Felügyelőség a szavazatát az Magyar Autóklubra átruházta) Az MMB minősítést egységesen elfogadják a biztosítók, mint a kedvezményre jogosultság alapját. (Ide sorolható a nemzetközi FIVA minősítés is) Kizárólag e minősítések alapján kap a jármű mentességet, például a gépjármű adó fizetése alól olyan esetekben, amikor az OT rendszámot is kiváltották rá. (Figyelem! A FIVA minősítés csak honosítással érvényes!) Jelentkezésekor kérjük, csatolja érvényes muzeális minősítését, annak 4. sz. mellékletét! Járműve ebben az esetben alkalmas KKGF kötésre az "oldtimer" tarifa szerint. Amennyiben nem rendelkezik MMB minősítéssel, úgy alkalmas jármű esetén a "veterán" vagy a "hobbi" tarifa szerint tudjuk járművét biztosítani. A 2021.01.01.-től érvényes B/M táblázat megtekinthető a DÍJTÁBLÁK menüpontban.

K: Miért kell tagnak lenni?
V: A tagság azért fontos, mert a közösség az adott jármű megóvására, feljavítására nevel. A klubok, közösségek keretein lehet a legtöbb információt begyűjteni az adott járműről. A jármű felértékelődik a tulajdonos számára, megismeri a régi korok technikáját, miközben jobban fog kötődni a járművéhez. Kialakul az előszereteti érték a járművével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen - köznapi szóhasználattal - jobban fog rá vigyázni.

K: Mit tegyek, ha a járművem megfelel a feltételeknek, de Magyarországon nincs számomra elérhető klubja?
V: Minden esetben javasoljuk adott járműtípus márkaklubjához, vagy annak típuscsaládját képviselő klubhoz csatlakozást, mert ott célirányos munka folyik. Ha ez az út nem járható, van lehetőség önálló regiszter tagságra, az MNHJR-ben.

K: Ki köthet KKGF-et?

V: KKGF-et a jármű új tulajdonosa (tulajdonos üzembentartó) vagy üzembentartója (tulajdonostól eltérő üzembentartó) köthet. Utóbbi esetben az üzembentartói szerződést és a jármű törzskönyvet is be kell mutatni. A biztosítás kötése során bármely 18 évét betöltött magyar állampolgár eljárhat, amennyiben rendelkezik két tanúval hitelesített meghatalmazással a jármű tulajdonosától, vagy annak üzembentartójától. 18 éven aluli személy nem lehet KKGF szerződő.

K: Ha szeretnék csatlakozni, hogyan lehet felmondani a régi biztosítást?
V: A kötelező gépjármű felelősségbiztosítások évfordulóra történő felmondásánál legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt a biztosító tudomására kell hozni a szándékot. Praktikusan nézve ez a dátum a naptári évfordulós szerződések esetében még minden évben december 1.-jén éjfél. 2010.01.02.-i, vagy azt követő kockázat kezdetű szerződések esetében a biztosítási évforduló nem a naptári év vége, hanem a szerződéskötés napja. Erre a határidőre is a 30 napos felmondási intervallum érvényes. (Példa: Ha szerződését 2020. december 22.-én kötötte, akkor 2021. december 22.-előtt 30 nappal mondhatja fel, tehát 2021. november 21.-én 24:00-ig.)


K: Milyen módon lehet felmondani a régi biztosítást?
V: A felmondást írásban kell benyújtani. A felmondást a szerződő részéről saját kezű aláírással kell ellátni. Mivel a felmondás biztosítóba érkezésének időpontja számít, ezért főleg a határidő vége előtt néhány nappal jobb személyesen intézkedni. A felmondásról szóló nyilatkozatot érkeztetni kell. Természetesen a faxot is el kell fogadni, ebben az esetben a fax igazolószelvényét meg kell őrizni. E-mail küldése esetén csatolni kell az aláírt felmondás nyilatkozat scannelt másolatát. Javasoljuk, hogy a felmondás elfogadását igazoltassák vissza a biztosító társasággal e-mail esetén, mivel egyes esetekben az aláírás hitelesítés hiánya miatt felmerülhet érvényességi probléma.

K: Hogyan használhatom a megkötött KKGF után a járművemet?
V: A biztosított járművek használatával kapcsolatban időbeli és térbeli megkötés nincs. A rendszerbe lépés azonban előírja a muzeális-, veterán, nosztalgia, és hobbi jellegű használatot. Egyszerűbb néhány példával illusztrálni, hogy mi nem tartozik bele az eltérő jelleggel üzemeltetésbe. Személy, teherszállítás, egyéb vállalkozással kapcsolatos fokozott jármű igénybevételt eredményező tevékenység, (pl. pizzafutár, kiszállító, stb.) tehát olyan használat, amely nem állagmegóvó, kímélő jellegű, vagy ami a jármű korai elhasználódásához vezet. (pl. téli sózott, jeges, havas utakon, ami korróziós kárt okozhat, vagy balesethez vezethet) A járművet úgy kell használni és megóvni, hogy az, rendeltetésszerű használata mellett is alkalmas legyen az adott típus jellegzetességeinek bemutatásra. Ezen járművek jórészben a későbbi idők veteránjárművei lesznek, ezért a cél annak biztosítása, hogy "tisztességben és jó állapotban megöregedhessenek". Egyes esetekben a biztosítótársaság korlátozhatja a kedvezményes tarifa alkalmazásához kötött éves km futásteljesítményt.

K: Mikor vesztem el a kedvezményemet?

V: Amennyiben igazolható, hogy a KKGF szerződő a tett nyilatkozata ellenére nem "veterán használati módban", tehát muzeális-, veterán-, nosztalgia-, hobbi célokra használja a járművét, annak állapotát elhanyagolja, akkor a kedvezménye megvonható, így szerződése átkerül a normál járművekre alkalmazott lakossági tarifa hatálya alá. A kedvezmény megvonására - külsős tagság esetén - a klubvezető, vagy az egyesületi vezető is javaslatot tehet. Amennyiben a szerződő érvényes klubtagsággal nem rendelkezik, a kedvezményre nem jogosult. A biztosítótársaság a kedvezményt ebben az esetben a szerződés kezdetétől, tehát visszamenőlegesen vonja meg.

K: Kaphatok-e külföldre szóló biztosítási igazolást, ú.n. zöldkártyát KKGF-re?
V: Igen, bármelyik irodánkban, biztosító fióknál, kirendeltségnél, a forgalmi engedély és a személyi igazolvány bemutatásával.

K: Ez a biztosítás "ugyanúgy fizet", ha kárt okozok?
V: Igen. A kötelező felelősségbiztosításról szóló hatályos 2009. évi LXII. törvény szabályozza azon biztosítási események körét, ahol a biztosító helytáll a biztosított helyett az általa harmadik személynek okozott kár megtérítése során.

K: Köthetek-e KKGF-et ha a biztosításom díjnemfizetés (DNF) miatt szűnt meg?
V: Ha egy kötelező biztosítás díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor csak annál a biztosítónál köthető újra, ahol korábban megszűnt. 2021. január 1.-től csak olyan járművek lehetnek biztosítva a KKGF-ben, amelyek 2020. december 31.-ig rendezték a biztosítási díjukat, és az évfordulóra felmondásuk szabályszerű volt. (2020. december 1.-én 24:00-ig) Természetesen adásvétel vagy forgalomba helyezés esetén év közben is bármikor lehet szerződést kötni. 2010.01.01.-től fedezetlenségi díjként a MABISZ által meghatározott egységes jármű nemtől és teljesítménytől függő díjat kell fizetni arra az időszakra, amikor a járműre vonatkozóan szerződéskötési kötelezettség fennállt, de arra szerződést nem kötöttek. 
A fedezetlenségi díj táblázat elérhető: www.mabisz.hu

K: Köthetek-e KKGF-et, ha üzembentartó változás történt?
V: Igen. 2010 január 1.-től a GFB (KKGF) elsődleges kötelezettje a jármű üzembentartója, így e dátumtól, üzembentartói jogviszony keletkezése esetén, évközben is lehet biztosítót váltani.

K: Lehet-e KKGF-et részletben fizetni?

V: Nem. A KKGF éves díjfizetést ír elő egy összegben.

K: Milyen képeket kell mellékelni a jelentkezéshez?

V: Képeket bármilyen formátumban és módon lehet csatolni. E-mail: .jpeg, .jpg, .gif, .tiff, pdf. stb. Javasolt méret 500 kbyte - nagy képek, illetve sok anyag esetében a levelező programok drive hivatkozásként küldik az anyagot, ebben az esetben a képeket letöltjük, méret-optimalizáljuk, és visszaküldjük megtekintésre. Ennek oka, hogy a drive tartalom a címzett szándékától függetlenül megváltozhat, így archiválásra nem alkalmas.

K: Mi történik, ha nem köthetek a járművemre KKGF-et, mert nem felel meg a "veterán használati mód" feltételeinek?
V: Ha valaki már felmondta a régi biztosítását, és később kiderül, hogy valamely okból nem köthet KKGF-et, annak segítünk a számára legkedvezőbb társaságon belüli biztosítási konstrukció kiválasztásában. Biztosítását ezt követően segítségünkkel vagy tájékoztatásunk alapján önállóan kötheti meg.

Amennyiben további kérdése van a KKGF-el kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet, várjuk jelentkezését.
MNHJR-MBK-TWK Online Iroda
Tel.: +36309488841
Tel.: +36204610556

E-mail:
info@kedvezmenyesbiztositas.hu
.